Menu Zamknij

Założyciele/Zarząd


Dr Roman Wójcik prof. nadzw.

Członek zarządu

Lekarz weterynarii specjalizujący się w wirusologii, bakteriologii i immunologii. Obecnie zajmuje stanowisko profesora na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Autor ponad 80 prac naukowych. Uczestniczył w wielu projektach badawczych z zakresu immunostymulacji i mikrobiologii, które zakończyły się komercjalizacją nowych leków i terapii weterynaryjnych. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu projektami badawczymi, kierowaniu zespołami ludzkimi oraz nadzorze finansowym. Dodatkowo posiada również blisko 30-letnie doświadczenie jako przedsiębiorca.

Dr Grzegorz Zwierzchowski

Członek zarządu

Zootechnik specjalizujący się w biochemii. Po ukończeniu doktoratu dołączył do zespołu badawczego profesora Burima Ametaj na University of Alberta, Edmonton, Kanada. Po ukończeniu stażu post-doc związał się z przemysłem prywatnym, gdzie pracował dla DKMS i KRKA. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu projektami o małej i średniej skali. Obecnie zajmuje stanowisko adiunkta w Katedrze Biochemii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jego głównym obszarem badań jest zastosowanie metabolomiki do identyfikacji potencjalnych biomarkerów różnych chorób.

Radosław Obuchowicz

Członek zarządu

Biochemik specjalizujący się w rozwijaniu nowych produktów terapeutycznych. Od ponad 12 lat związany z branżą biotechnologiczną. Ukończył biologię na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Pracował w następujących firmach: Selvita, Polpharma Biologics i Bioton. Zajmował stanowiska na różnych szczeblach: od specjalisty, poprzez poziom starszego eksperta, do kierownika działu Nauki i Technologii Wytwarzania. Był zaangażowany w wiele udanych projektów badawczo-rozwojowych (obecnie w późnej fazie klinicznej lub zatwierdzonych). Od 2021 roku wraz z żoną prowadzi firmę TextBiotech, w której świadczy usługi szkoleniowe i doradcze dla branży biotechnologicznej i farmaceutycznej.